Giới thiệu
  • Đây là diễn đàn chia sẻ dành cho các anh chị em có chung niềm đam mê về số học, là nơi các anh chị em có thể tiếp cận, học tập chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm về số học.

  • Các nội dung chia sẻ đều liên quan đến số, bạc nhớ cơ bản.

  • Phần dàn đặc biệt tuần, mỗi tuần mình sẽ đăng lên một dàn chuẩn vào ngày đầu tuần (thứ hai) để anh chị em tham khảo.

  • Phần song thủ lô nuôi khung 3 ngày, mình sẽ dựa vào bảng kết quả hằng ngày để chọn ra cặp đẹp chuẩn khung nuôi, vậy nên mình sẽ đăng bất kỳ ngày nào trong tuần (dự kiến đăng 1 -> 2 khung trong tuần).

  • Tương tự phần song thủ lô ngày cũng giống phần song thủ lô nuôi khung 3 ngày (dự kiến đăng 8 -> 10 lần trong tháng).

  • Tất cả tư liệu chỉ nhằm mục đích để anh chị em tham khảo "VẠN SỰ TUỲ DUYÊN".

  • KÊNH YOUTUBE: Người Dự Đoán
  • Trực Tuyến (1)